Visie en strategie

Biologische en biologische dynamische teelten passen uitstekend binnen de Laarakker groep. Binnen de conventionele teelt denkt Laarakker zorgvuldig na over (preventieve) gewas¬bescherming en teeltwisseling. In het begin van deze eeuw heeft Laarakker de stap naar biologische teelt gezet. Inmiddels heeft deze teeltwijze binnen Laarakker een dusdanige omvang verkregen, dat een volwaardig eigen handelsmerk onder de noemer Laarakker BIO op z’n plaats is. Laarakker BIO is in de biologische en biologisch dynamische markt inmiddels een speler die ertoe doet. De komende jaren zet Laarakker BIO sterk in op verdere vergroting van haar marktaandeel om de markt nog beter te kunnen bedienen.

De combinatie met Laarakker Groenteverwerking maakt ons tot een zeer interessante partij voor alle grote diepvries¬huizen, conservenbedrijven, drogerijen en de sap-industrie in West-Europa. Verder gaan veel van onze biologische grondstoffen als verwerkt diepvriesproduct naar eindafnemers in de Verenigde Staten, waar zich een grote vraag in de consumentenmarkt begeeft.
Wij verhogen onze duurzaamheid door in ons zusterbedrijf EcoFuels organische reststromen tot verschillende groene energieproducten en zuivere groene CO₂ te verwerken. Het digestaat uit de vergistings¬installaties wordt opgewerkt tot een organische bodemverbeteraar.