Partners

Laarakker Groenteverwerking heeft samenwerkingen of deelnemingen in de onderstaande bedrijven. De bedrijven Laarakker BIO en EcoFuels zijn voortgekomen uit het continu analyseren op welke manieren wij milieubewuster en efficiënter te werk kunnen gaan.

We blijven continu de ontwikkelingen in de maatschappij volgen en willen daar graag als 1 van de eersten aan meewerken. Zo hebben wij ons ook aangesloten bij de ‘Bean deal’ voor Eiwitrijke gewassen.

Laarakker is zich zeer bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid: zowel voor mens als milieu willen wij het beste dat mogelijk is in de gegeven omstandigheden! Daarom staat duurzaamheid ook hoog in ons vaandel.

Laarakker BIO is een onderdeel van de Laarakker bedrijvengroep die zich volledig richt op de teelt, verwerking en in-/verkoop van een breed pakket biologische dynamische groente.

EcoFuels is een initiatief van Laarakker Groenteverwerking in samenwerking met INDAVER Nederland B.V.. Het bedrijf produceert biogas uit snijafval en reststoffen uit de voedings-en genotmiddelenindustrie.

Knowhouse is het R&D bedrijf van een cluster vooraanstaande Agro & Foodbedrijven in Zuidoost-Nederland, waaronder Laarakker Groenteverwerking. Knowhouse verzorgt het procesmanagement bij innovatieprojecten en legt verbindingen tussen ondernemers, overheden, onderzoeks- en onderwijsinstellingen om innovatieprocessen op gang te brengen en op gang te houden.