Diensten

Bij Laarakker staat kwaliteit van het product centraal, dit valt terug te zien in onze doordachte werkwijze. Binnen Laarakker Groenteverwerking werken specialisten op het gebied van perceels- en raskeuze, het tijdstip en de manier van zaaien, bemesting, gewasverzorging en bescherming, manier en tijdstip van oogsten, het transport en verwerking. Deze specialisten volgen de bedrijfsprocessen en marktontwikkelingen op de voet en houden frequent contact met onze telers en afnemers. Wij kennen de markt en de behoeftes van onze afnemers door en door. Wij denken met ze mee en vertalen hun wensen in kansen voor onze telers.