Opwaardering reststromen

In 2006 heeft Laarakker via ons zusterbedrijf EcoFuels geïnvesteerd in een unieke thermofiele vergistingsinstallatie. In deze installatie worden producten uit de voedingsmiddelen industrie (meest) met een hoog vochtgehalte uiterst efficiënt omgezet in biogas en gezuiverd water.

Met het door de thermofiele bacteriën geproduceerde biogas wordt vervolgens elektriciteit opgewekt (ca 66%) en groen gas geproduceerd (ca 33%). De opgewekte elektriciteit wordt geleverd op het elektriciteitsnet. Het Groene Gas wordt onder hoge druk ingevoed op het gasnetwerk. Circa 6000 huishoudens in de directe omgeving van Well kunnen hierdoor gebruik maken van deze op natuurlijk wijze geproduceerde energie.

Verwerken van bijproducten

Als bijproducten van het proces komen ook CO2, water en digestaat vrij. Het CO2 wordt opgevangen en weer hergebruikt, bijvoorbeeld in tuinbouwkassen. Het water wordt deels hergebruikt voor het reinigen van het terrein of het vermalen van de geleverde vaste producten. Het digestaat wordt bij een composteer installatie weer geschikt gemaakt voor inzet als meststof. Een volledig groene cirkel dus zonder weer opnieuw afval te maken!

Dit alles stelt ons in staat om zelfs de reststromen uit ons productieproces te verwaarden en de kosten voor afvalverwerking tot een minimum te beperken. Ook voor u kunnen wij desgewenst reststromen verwerken. Bezoek voor meer informatie of contactmogelijkheden de website van EcoFuels.

Opwaardering reststromen