Laarakker BIO

Wie zijn wij?

Binnen de Laarakker bedrijvengroep zijn wij ons zeer bewust van de noodzaak om op milieuvriendelijke wijze groente te produceren. Het is niet alleen goed voor het milieu om biologisch en biodynamisch te produceren, maar deze groenten zijn ook beter voor de gezondheid en uiteraard lekkerder van smaak.
Dit valt terug te zien in een groeiende marktvraag naar biologisch verantwoorde producten, waar Laarakker BIO dan ook op inspringt.

Laarakker BIO richt zich volledig op de teelt, verwerking en in-/verkoop van een breed pakket biologische en biodynamische groenten. Dit houdt in dat de producten die wij leveren aan de eisen voldoen voor de biologisch certificering, of zelfs de Demeter certificering.
Het bedrijf Laarakker BIO is voortgekomen uit de behoefte van Laarakker Groenteverwerking om het assortiment van conventionele teelt uit te breiden met biologisch en biodynamische teelt. Inmiddels is Laarakker BIO een groot onderdeel van de Laarakker bedrijvengroep.

Visie en strategie

Contactmogelijkheden

Certificeringen

Wij hechten veel waarde aan kwaliteit, voedselveiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden. Onze coördinatoren Kwaliteit Arbo en Milieu (KAM) zorgen er voor dat wij onze zaken op dit gebied perfect in orde hebben. Ons bedrijf is NEN- en ISO 22000 gecertificeerd.

Alle loonbedrijven die in opdracht van Laarakker werken zijn VKL gecertificeerd. Al onze biologische producten zijn SKAL gecertificeerd. Alle biologisch dynamische producten zijn Demeter gecertificeerd.